loader image

Ochrana osobních údajů

Vážení návštěvníci webového prostředí spolenčnosti Nicoreddine s.r.o. („společnost Nicoreddine“). Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Přečtěte si tedy, co vše děláme proto, aby vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. Dovolte nám tedy přiblížit, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.


Jaké osobní údaje společnost nicoreddine zpracovává?

V rámci našeho webového prostředí zpracováváme údaje, které jsou automaticky zpracovávány jako například IP adresa pro statistiku návštěvnosti webu pomocí google analytics aj. Informace, které jsou získávány automatickým způsobem jsou Vámi přijaty navštívením webového prostředí s potvrzením lišty cookies vyobrazené při návštěvě webových stránek. Podrobnější informace, o které údaje se jedná, po jakou dobu údaje zpracováváme a jejich nastavení naleznete, naleznete zde.

Další údaje, které společnost Nicoreddine zpracovává, jsou poskytovány na základě Vaší sdílnosti, na základě vyplňování a následnému odeslání informací do našeho interního prostředí. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.

Kontaktní formuláře.
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailový kontakt
 • Přiložená zpráva
Výpis nepřímých údajů zpracovávaných na této stránce
 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás, usnadnění procházení a správnosti chodu webových stránek).
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem zlepšení kvality služeb webového prostředí a na základě funkčnosti webového prostředí. O tuto roli se starají zejména výše zmíněná cookies.

Dále vaše údaje zpracováváme za účelem možnosti poskytování našich služeb.

Vyplnění kontaktního formuláře obsahuje povinné pole, které obsahují (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Tyto údaje zpracováváme pro možnost poskytování našich služeb, kdy je nutná zpětná vazba pro kontaktování zájemce/klienta. Tyto informace nejsou dále zpracovávány, jsou ukládány po dobu nezbytně nutnou k vykonání služby. Údaje vámi poskytnuté, nalezneme v e-mailovém prostředí a interním prostředí našeho webu.

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním těchto údajů.


Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou Vaše údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře apod.)


Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.
  Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovaných dle tohoto prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Nicoreddine s.r.o.
IČO: 04654676
Sídlo: Dukelská 1343, Sokolov, 356 01
Tel: +420 732 244 331
Email: info@nicoreddine.cz


Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26.04.2021.

Poslední aktualizace podmínek proběhla 26.04.2021

Porovnat výpisy

Porovnat